top of page
Screen Shot 2021-12-31 at 1.38.32 PM.png
Branding

Music
Video.

(Art Direction and Creative)

No Concept - Brand Identity

Screen Shot 2021-12-31 at 1.35.08 PM.png

​Bích Phương x Phê Phim - Show

Screen Shot 2021-12-31 at 1.38.32 PM.png

Nova World - Brand Identity

nova.png

M.O.I x Disney Brand Identity

Screen Shot 2021-12-30 at 3.05.47 PM.png

Saigon Casa - Brand Identity

Saigon Casa

M.O.I DA Brand Identity

DA from M.O.I by Hồ Ngọc Hà

Branding.

Music Video

​Yêu Thầm - Hoàng Yến Chibi

1618801176278.jpeg

Lời xin lỗi vụng về - Quân AP

maxresdefault (1).jpeg

Nằm Ngủ emru - Bích Phương

Nằm Ngủ Emru

Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu - Amee

maxresdefault (1).jpeg

Thưởng thức nỗi buồn - Tiên Cookie

IMG_1316.PNG

Khi Tình Yêu Đủ Lớn - Hoàng Thuỳ Linh

Khi Tình Yêu Đủ Lớn MV - Hoàng Thùy Linh

Visual
Art.

Visual Art

No Concept

Screen Shot 2021-12-31 at 1.35.08 PM.png

Project Name

Screen Shot 2021-12-31 at 1.38.32 PM.png

Nova World

nova.png

Project Name

Screen Shot 2021-12-30 at 3.05.47 PM.png

Project Name

Saigon Casa

Project Name

DA from M.O.I by Hồ Ngọc Hà

Photography.

Photography

No Concept

Screen Shot 2021-12-31 at 1.35.08 PM.png

Project Name

Screen Shot 2021-12-31 at 1.38.32 PM.png

Nova World

nova.png

Project Name

Screen Shot 2021-12-30 at 3.05.47 PM.png

Project Name

Saigon Casa

Project Name

DA from M.O.I by Hồ Ngọc Hà
bottom of page